Contact

Contact (e-mail): info@gare-du-midi.nl
Een telefoonnummer krijgt u na voorgaand contact via e-mail.

Uw inbreng is van harte welkom. Wij zien uw reacties, opmerkingen en vragen graag tegemoet via ons mailadres.
Wij hopen u te mogen verwelkomen in onze studio. De discrete studio is gelegen in een rustige omgeving in de omgeving van Maastricht.
Wij zijn goed per auto te bereiken en u kunt gratis ofwel vrij parkeren in de straat.
Ook zijn wij goed bereikbaar met het openbaar vervoer: we zitten op 7 minuten lopen van een station.

travestie
Onze studio

 

Copyright © 2011 Gare du Midi
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gare du Midi.

NAAR BOVEN  HOME

– 

Leave a Reply